Nyheder

Ørebro Sætter nye rammer.

Ørebro sætter nye rammer. Landsbyrådet og beboerforeningen har slået sig sammen og dannet Ørebro landsbyråd. Sammenlægningen gør at vi sætter Ørebroskolen i centrum. den skal danne ramme for fællesskab og sammenhold. den skal i fremtiden være omdrejningspunktet for nye og spændende opgaver. Skulle du i den forbindelse ligge inde med en super ide? så brænd ikke inde med den, men ...

Læs mere »