Ørebro Sætter nye rammer.

Ørebro sætter nye rammer.

Landsbyrådet og beboerforeningen har slået sig sammen og dannet Ørebro landsbyråd.

Sammenlægningen gør at vi sætter Ørebroskolen i centrum. den skal danne ramme for fællesskab og sammenhold.
den skal i fremtiden være omdrejningspunktet for nye og spændende opgaver.

Skulle du i den forbindelse ligge inde med en super ide? så brænd ikke inde med den, men lad os høre. Det kan jo være at det bliver den vi arbejder med næste gang.

Du kan kontakte os på 31249822 eller info@ørebro.dk